Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Dołączanie spisu treści do dokumentu DOCX

GrabzIt może dodać spis treści do dokumentu programu Word za pomocą specjalnego grabzittoc Element HTML. Aby dodać spis treści do dokumentu PDF, musisz użyć funkcji konspektu.

Aby wygenerować spis treści GrabzIt wstawia standardowy formant spisu treści DOCX, który zawiera wpis dla każdego z trzech lub trzech nagłówków zawartych w dokumencie.

Spis treści pojawi się wszędzie grabzittoc element jest umieszczony. Aby przypisać spis treści do tytułu, ustaw atrybut title, domyślnie tytuł jest pusty.

<grabzittoc title="Table of Contents"/><grabzittoc>

Aby użyć wyższych poziomów nagłówków w treści, użyj atrybutu maxLevels. W przeciwnym razie maksymalne poziomy będą domyślnie ustawione na trzy.

<grabzittoc title="Table of Contents" maxLevels="4"/><grabzittoc>

Pamiętaj, że zawartość zostanie wygenerowana przez program Word przy pierwszym otwarciu dokumentu, więc zapyta użytkownika, czy chcesz zaktualizować pola. Odpowiedź tak aby poprawnie renderować spis treści.

Istnieje również podobna funkcjonalność spisu treści dostępna w formacie PDF za pośrednictwem Kontury PDF.