Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak zatrzymać konwersję linków względnych na linki bezwzględne w dokumentach DOCX i PDF?

Podczas konwersji HTML into Dokumenty DOCX i PDF oraz przy użyciu parametru adresu względne adresy URL zostaną automatycznie przekonwertowane into ich bezwzględne odpowiedniki adresów URL. Aby temu zapobiec, linki muszą być poprzedzone grabzitlink://

Na przykład zatrzymanie poniższego łącza jest konwertowane na łącze bezwzględne.

<a href="test.html">Test Page</a>

Link należy następnie zmienić, jak pokazano poniżej.

<a href="grabzitlink://test.html">Test Page</a>