Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak wysłać wyniki za pośrednictwem Amazon S3?

Amazon S3 to rozwiązanie do przechowywania danych online dostarczane przez Amazon. Aby wysłać wyniki do zasobnika Amazon S3, musisz się zarejestrować Amazon S3 dla konta.

Aby dać dostęp do nowego lub wcześniej istniejącego segmentu, zalecamy utworzenie nowego użytkownika, z którego będzie korzystać tylko GrabzIt, a następnie w razie problemów możesz łatwo odwołać dostęp. Następnie przypisz temu użytkownikowi prawa dostępu do segmentu.

Następnie w narzędziu Screenshot Tool lub Web Scraper wybierz plik Opcje eksportu patka. Wybierz Amazon S3 z rozwijanej listy. Będziesz wtedy musiał określić nazwę zasobnika, jego region, a także klucz dostępu i sekret dostępu autoryzowanego użytkownika Amazon do GrabzIt.

Na koniec naciśnij przycisk testowego połączenia, aby sprawdzić, czy parametry działają.