Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Korzystanie z PHP Symfony Framework z GrabzIt's Capture API

Podczas gdy biblioteka PHP GrabzIt koncentruje się na zapewnieniu biblioteki, której można używać w dowolnym projekcie PHP. Symfony Projekty PHP są łączone w unikalny sposób, który wymaga nieco więcej pracy.

Symfony jest jedną z największych obecnie używanych platform PHP. Przyspiesza tworzenie stron internetowych, zapewniając zestaw bibliotek i komponentów wielokrotnego użytku. Które GrabzIt jest teraz częścią, dzięki Torben Lundsgaard z TLAMmedia który stworzył pakiet GrabzIt dla Symfony. To oprogramowanie typu open source wykorzystuje MIT License.

Aby uzyskać pakiet GrabzIt, musisz najpierw zainstalować go z kompozytorem.

composer require tlamedia/grabzit-bundle

Następnie dodaj go do jądra.

public function registerBundles()
{
$bundles = array(
//...
new Tla\GrabzitBundle\TlaGrabzitBundle(),
//…

konfiguracja

Weź swój Klucz API i klucz tajny i dodaj je do swojego pliku konfiguracyjnego w ten sposób.

# config.yml
tla_grabzit:
  key: 'Sign in to view your Application Key'
  secret: 'Sign in to view your Application Secret'

Pakiet rejestruje kilka usług, które po wywołaniu zwracają odpowiednią klasę GrabzIt.

Identyfikator usługi Klasa GrabzIt
tla_grabzit.klient GrabzItClient
tla_grabzit.imageoptions GrabzItImageOptions
tla_grabzit.pdfopcje GrabzItPDFOptions
tla_grabzit.docxoptions GrabzItDOCXOptions
tla_grabzit.animationoptions GrabzItAnimationOptions
tla_grabzit.tableoptions GrabzItTableOptions

Jak generować przechwyty

Przykład generowania miniatury w środowisku Symfony.

namespace App\Service;

use Symfony\Component\DependencyInjection\ContainerInterface as Container;

class ThumbnailGenerator
{
  private $container;

  public function __construct(Container $container)
  {
    $this->router = $router;
    $this->container = $container;
  }

  public function generateThumbnail($url)
  {
    $grabzItHandlerUrl = 'https://www.my-grabzit-thumbnail-site.com/api/thumbmail-ready';

    $options = $this->container->get('tla_grabzit.imageoptions');
    $options->setBrowserWidth(1366);
    $options->setBrowserHeight(768);
    $options->setFormat("png");
    $options->setWidth(320);
    $options->setHeight(240);
    $options->setCustomId($domain);

    $grabzIt = $this->container->get('tla_grabzit.client');
    $grabzIt->URLToImage($url, $options);
    $grabzIt->Save($grabzItHandlerUrl);

    try {
      $grabzIt->URLToImage($url, $options);
      $grabzIt->Save($grabzItHandlerUrl);
      $result = true;
    } catch (\Throwable $t) {
      $result = false;
    }

    return $result;
  }
}

Jak odbierać przechwyty za pomocą programu obsługi

Przykład odbierania przechwyceń od GrabzIt za pomocą modułu obsługi w środowisku Symfony. Oczywiście musisz to zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań.

namespace App\Controller;

use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\Controller;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;

class ApiController extends Controller
{
  public function thumbnailReadyAction(Request $request)
  {
    $id = urldecode($request->query->get('id'));
    $customId = $request->query->get('customid');
    $thumbnailFormat = $request->query->get('format');

    if ($id && $customId && $thumbnailFormat) {

      $grabzItApplicationKey = $this->container->getParameter('tla_grabzit.key');

      if (0 === strpos($id, $grabzItApplicationKey)) {

        $grabzIt = $this->container->get('tla_grabzit.client');
        $result = $grabzIt->GetResult($id);

        if ($result) {
          $rootPath = $this->get('kernel')->getRootDir() . '/../';
          $thumbnailsPath = $rootPath . 'var/thumbnails/';
          $fileName = $customId. '.' .$thumbnailFormat;
          
          file_put_contents($thumbnailsPath . $fileName, $result);
        } else {
          throw $this->createNotFoundException('GrabzIt did not return a file');
        }
      } else {
        throw $this->createNotFoundException('Wrong key - Unauthorized access');
      }
    } else {
      throw $this->createNotFoundException('Missing parameters');
    }
    return new Response(null, 200);
  }
}

Ten artykuł pomocy został rozwinięty z pomoc dla tego pakietu szczegółowo na GitHub.