Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak konwertować duże fragmenty HTML za pomocą API GrabzIt

Technologia przechwytywania GrabzIt wykorzystuje adaptacyjną kompresję, aby umożliwić konwersję jak największej liczby dokumentów HTML bez obniżania wydajności usługi.

W rzeczywistości, GrabzIt's API pozwala na konwersję do 18 MB HTML into pojedynczy dokument lub obraz. Niestety nie jest możliwe dalsze zwiększenie tego limitu. Jeśli spróbujesz przekonwertować więcej HTML niż ten limit, otrzymasz Osiągnięto maksymalny rozmiar żądania Błąd.

Pierwszym zalecanym przez nas podejściem jest próba skompresowania HTML. Usuń zbędne komentarze, spacje, atrybuty, ukryte dane wejściowe i elementy HTML itp., Które nie zmienią sposobu wyświetlania dokumentu.

Alternatywnie, jeśli konwertujesz swój HTML into dokument DOCX lub PDF i próbowałeś skompresować kod HTML, ale nadal przekraczasz limit 18 MB, możesz podzielić kod HTML into mniejsze kawałki i zamień każdy kawałek osobno. Następnie scal kawałki z powrotem into jeden dokument.