Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

W jaki sposób GrabzIt konwertuje HTML na DOCX

HTML może reprezentować wiele skomplikowanych struktur, takich jak wbudowane DIV lub SPAN obok siebie. Nakładające się elementy HTML i ramki stosowane do różnych elementów HTML. W przeważającej części nie byłoby to rozsądne podejście w DOCX, podczas gdy byłoby możliwe stworzenie floatGdyby wstawić elementy HTML z polami tekstowymi, prawie cała zawartość byłaby zawarta w polach tekstowych, co spowodowałoby bardzo brzydki i nieporządny dokument Word.

Z tego powodu ignorujemy floating elementów HTML i granic większości elementów HTML. Jednak przestrzegamy granic niektórych elementów HTML, takich jak na przykład komórki tabeli i wyrównanie elementów obrazu.

Czy to oznacza, że ​​nie możesz umieszczać treści obok siebie? Nie. Nadal jest to możliwe przy użyciu kolumn, tabel. Istnieją również tabulatory dla treści wyrównanych wewnątrz DIV.