Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak dodać nagłówki i stopki do dokumentów DOCX i PDF?

Nagłówek

Aby dodać nagłówki i / lub stopki do dokumentów DOCX lub PDF, musisz najpierw utwórz szablon, z określonym identyfikatorem. W tym przypadku report. Szablon może zawierać cały tekst, obrazy i tabele, które chcesz wyświetlić, a także reguły określające, kiedy pokazywać nagłówki i stopki.

Dodatkowo szablony mogą zawierać wbudowane zmienne, takie jak numery stron. Lub niestandardowe zmienne szablonu, jak pokazano poniżej. Na przykład może to być tekst nagłówka {number} jest zmienną niestandardową.

Report number: {number}

Następnie możesz przekazać ten identyfikator szablonu do GrabzIt, aby dodać określony nagłówek do dowolnego dokumentu DOCX lub PDF. W poniższych przykładach powyższy nagłówek jest wyświetlany w każdym wygenerowanym dokumencie PDF, dla każdego obsługiwanego języka programowania. Można to jednak łatwo dostosować do dodawania nagłówków i stopek do dokumentów DOCX.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
PDFOptions options = new PDFOptions();
options.TemplateId = "report";
options.MarginTop = 50;
options.MarginBottom = 50;
options.AddTemplateParameter("number", "12345");

grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.example.com/Home/Index");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
PDFOptions options = new PDFOptions();
options.setTemplateId("report");
options.setMarginTop(50);
options.setMarginBottom(50);
options.AddTemplateParameter("number", "12345");

grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.example.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.1/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").AddTemplateVariable("number", "12345").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"format": "pdf", 
"mtop":50, 
"mbottom":50, 
"templateid":"report"}).Create();
</script>

Aby określić wiele zmiennych szablonu, po prostu oddziel każdą parę klucz-wartość rozszerzeniem &.

var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
var options = {"marginTop":50,"marginBottom":50,"templateId":"report",
"templateVariables":"number=12345"};

client.url_to_pdf("http://www.spacex.com", options);
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItPDFOptions->new();
$options->marginTop(50);
$options->marginBottom(50);
$options->templateId("report");
$options->AddTemplateParameter("number","12345");

$grabzIt->URLToPDF("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.example.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItPDFOptions();
$options->setMarginTop(50);
$options->setMarginBottom(50);
$options->setTemplateId("report");
$options->AddTemplateParameter("number","12345");

$grabzIt->URLToPDF("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.example.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItPDFOptions.GrabzItPDFOptions()
options.marginTop = 50
options.marginBottom = 50
options.templateId = "report"
options.AddTemplateParameter("number","12345")

grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.example.com/handler.py")

Pamiętaj, składając wnioski, upewnij się cała kolekcja wartości parametrów są zakodowane w postaci adresu URL. Zwróć uwagę, że każda nazwa i wartość POST będą musiały być najpierw zakodowane w adresie URL. Aby określić wiele zmiennych szablonu, po prostu oddziel każdą parę klucz-wartość rozszerzeniem &, a następnie zakoduj URL tvars parametr.

https://api.grabz.it/services/convert.ashx?key=Sign in to view your Application Key&format=pdf&tvars=number%3D12345&mtop=50&mbottom=50&templateid=report&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::PDFOptions.new()
options.marginTop = 50
options.marginBottom = 50
options.templateId = "report"
options.add_template_parameter("number","12345")

grabzIt.url_to_pdf("http://www.spacex.com", options)
grabzItClient.save("http://www.example.com/handler/index")

Nagłówek lub stopka nie pojawia się w pliku PDF

Podczas generowania dokumentów PDF musisz upewnić się, że jest wystarczająco dużo miejsca na pojawienie się nagłówka lub stopki. Aby to zrobić, określ wystarczająco duży górny margines, aby pojawił się nagłówek i wystarczająco duży dolny margines, aby pojawiła się stopka. Aby uzyskać odpowiedni rozmiar marginesu, może być wymagana próba i błąd.