Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak dodać zmienne do nazwy pliku zaplanowanego zadania?

Aby dodać zmienną do nazwy pliku, wystarczy dodać specjalne słowo kluczowe into imię Zostanie to zastąpione przez Narzędzie do tworzenia zrzutów ekranu GrabzIt po utworzeniu zrzutu ekranu.

Istnieją dwie zmienne, których możesz obecnie używać:

  • {GrabzIt_URL} - zostaje to zastąpione adresem URL zrzutu ekranu. Pamiętaj, że adres URL jest dezynfekowany, dzięki czemu będzie działał jako nazwa pliku systemu Windows.
  • {GrabzIt_Timestamp_UTC + 1} - jest to zastępowane znacznikiem czasu reprezentującym bieżący czas. + 1 oznacza przesunięcie w godzinach od UTC i może być zmienione na inne przesunięcie, takie jak -5.

Na przykład można użyć tych zmiennych do utworzenia nazw plików, takich jak:

{GrabzIt_URL}.png
{GrabzIt_URL}_{GrabzIt_Timestamp_UTC-8}.docx
Taken_{GrabzIt_Timestamp_UTC-8}.pdf

Które po przetworzeniu mogą tworzyć nazwy plików, takie jak:

http_www_example_com.png
http_www_example_com_7_15_2021_12_13_16_AM.docx
Taken_7_15_2021_12_13_16_AM.pdf