Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Film z YouTube został usunięty, ma ograniczenia wiekowe lub nie jest dostępny w kraju, z którego pochodzi

Ten błąd może wystąpić podczas konwersji filmów z YouTube na animowane pliki GIF i oznacza, że ​​filmu nie można przekonwertować, ponieważ ma ograniczenia wiekowe lub został usunięty lub jest oglądany z niewłaściwego kraju. Chociaż nic nie można zrobić z usuniętymi filmami, istnieją rozwiązania dla pozostałych dwóch błędów.

Rozwiązywanie problemu ograniczenia wieku

Aby obejrzeć film z ograniczeniem wiekowym, musisz użyć konta YouTube, na którym potwierdziłeś swój wiek. W tym celu należy zalogować się do YouTube i otworzyć narzędzia programistyczne w przeglądarce, zwykle naciskając F12, a następnie znajdując pliki cookie na stronie internetowej. Następnie określ pliki cookie sesji YouTube, które obecnie są nazywane SID i SSID. Następnie dodaj nazwę, domenę i wartość tych plików cookie do GrabzIt za pomocą niestandardowa strona plików cookie, dobrze jest używać daty ważności przez długi czas w przyszłości, aby mieć pewność, że plik cookie sesji nie zostanie usunięty. Uwaga: odbywa się to na własne ryzyko i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności zgodnie z naszym Regulamin.

Rozwiązywanie błędu niewłaściwego kraju

Możesz być w stanie obejść ten problem, określając inny kod kraju podczas wysyłania prośby o konwersję filmu, który jest ograniczony do jednego kraju.

Obecnie a kraj można ustawić na Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię lub Singapur, poniżej znajduje się przykład ustawienia kraju dla każdej z naszych bibliotek API.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
AnimationOptions options = new AnimationOptions();
options.Country = Country.US;
grabzIt.URLToAnimation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
AnimationOptions options = new AnimationOptions();
options.setCountry(Country.UNITEDSTATES);
grabzIt.URLToAnimation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.1/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", 
{"format":"gif", "country":"US"}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
client.url_to_animation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", {"country":"US"});
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItAnimationOptions->new();
$options->country("US");
$grabzIt->URLToAnimation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItAnimationOptions();
$options->setCountry("US");
$grabzIt->URLToAnimation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItAnimationOptions.GrabzItAnimationOptions()
options.country = "US"
grabzIt.URLToAnimation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert.ashx?key=c3VwcG9ydEBncmFiei5pdA==&format=gif&country=US&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Da1Y73sPHKxw
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::AnimationOptions.new()
options.country = "US"
grabzIt.url_to_animation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")