Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

YouTube na GIF

GrabzIt może wykonywać konwersje z YouTube na GIF, Vimeo na GIF i wideo na GIF, zarówno z naszymi Narzędzie do tworzenia zrzutów ekranu i bardzo elastyczny interfejs API, który obsługuje osiem języków programowania, w tym JavaScript i PHP. Po prostu przekaż adres URL strony, na której pojawia się film z YouTube lub Vimeo, do parametru URL połączenia z interfejsem API, a film, który zawiera, zostanie przekonwertowany into animowany GIF.

Jeśli korzystasz z narzędzia do zrzutów ekranu online, wybierz GIF w polu wyboru formatu, a następnie wprowadź adres URL strony, na której pojawia się GIF into pole tekstowe adresu URL. Kiedyś save zaplanowane zadanie animowany GIF zostanie utworzony i wysłany do wskazanej lokalizacji.

Jeśli chcesz przekonwertować normalne wideo online, musisz podać dokładny adres URL filmu do konwersji.

Przeczytaj to intartykuł roductory, aby uzyskać więcej przykładów i informacji, jak to zrobić konwertuj filmy z YouTube na animowane pliki GIF.