Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak robić miniatury stron internetowych?

GrabzIt's API i Narzędzie do tworzenia zrzutów ekranu automatycznie konwertuje zrzuty ekranu into miniatury stron internetowych, zmieniając rozmiar obrazów, aż zmieści się w maksymalnym rozmiarze dozwolonym na pakiecie użytkownika.

Jeśli jednak chcesz określić własne wymiary miniatury, szerokość i wysokość miniaturek powinny być mniejsze niż szerokość i wysokość przeglądarki, która domyślnie wynosi odpowiednio 1024px i 768px.

Następnie ważne jest, aby zarówno szerokość, jak i wysokość były utrzymywane w tym samym stosunku co parametry browserHeight i browserWidth. Na przykład, jeśli chcesz, aby miniatura miała rozmiar 50% wielkości przeglądarkiWysokość i parametry przeglądarkiWidth, możesz odpowiednio ustawić parametry szerokości i wysokości 512px i 384px. Interfejs API GrabzIt lub narzędzie do tworzenia zrzutów ekranowych spowoduje teraz dodanie miniatury strony do obrazu 512px przez 384px.

Aby łatwo obliczyć wymiary miniaturek i wyświetlić przykłady kodu, sprawdź ten artykuł na miniatury stron internetowych.