Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak obliczyć całkowitą rozdzielczość animowanych plików GIF?

Podczas konwersji wideo online na animowany plik GIF istnieje limit dozwolonego rozmiaru animowanego pliku GIF, który jest oparty na rozdzielczości całkowitej. Całkowita rozdzielczość jest obliczana przez pomnożenie szerokości i wysokości animowanego GIF-a przez liczbę klatek i czas trwania animowanego GIF-a. Na przykład 150 przez 150 piksel GIF z ramkami 3 na sekundę trwającymi przez 5 sekund, miałby całkowitą rozdzielczość 150 × 150 × 3 × 5 = 0.32MB

Aby uzyskać animowane pliki GIF o większej całkowitej rozdzielczości, uaktualnij do jednego z płatnych pakietów.

Oblicz wymagany pakiet

Użyj tego kalkulatora całkowitej rozdzielczości, aby zobaczyć, jakiego pakietu będziesz potrzebować.