Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak obliczyć całkowitą rozdzielczość animowanych plików GIF?

Podczas konwersji wideo online do animowanego GIF-a istnieje ograniczenie co do dozwolonego rozmiaru animowanego pliku GIF, które jest oparte na całkowitej rozdzielczości. Całkowita rozdzielczość jest obliczana przez pomnożenie szerokości i wysokości animowanego pliku GIF przez liczbę klatek i czas trwania animowanego pliku GIF. Na przykład plik GIF o wymiarach 150 na 150 pikseli z 3 klatkami na sekundę trwającymi 5 sekund miałby całkowitą rozdzielczość 150 × 150 × 3 × 5 = 0.32 MB

Aby uzyskać animowane pliki GIF o większej całkowitej rozdzielczości, uaktualnij do jednego z płatnych pakietów.

Oblicz wymagany pakiet

Użyj tego kalkulatora całkowitej rozdzielczości, aby zobaczyć, jakiego pakietu będziesz potrzebować.