Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak przetestować moduł obsługi oddzwaniania?

Aby sprawdzić, czy moduł obsługi oddzwaniania działa, musisz najpierw utworzyć element, taki jak zrzut ekranu lub animowany plik GIF, albo za pośrednictwem API or Narzędzie do tworzenia zrzutów ekranu. Następnie można użyć narzędzia testowego modułu obsługi wywołania zwrotnego, aby wysłać ten element do modułu obsługi wywołania zwrotnego. Aby go użyć, po prostu przejdź do Diagnostyka

Kliknij jeden z elementów, które już utworzyłeś w Na zewnątrz kolumna. Następnie kliknij Wyślij do programu obsługi oddzwaniania połączyć. Teraz wprowadź adres URL modułu obsługi wywołania zwrotnego w polu Adres URL wywołania zwrotnego, a następnie wypełnij dowolne opcjonalne pole, takie jak niestandardowy identyfikator, przed naciśnięciem przycisku wyślij. Spowoduje to wysłanie wybranego elementu do modułu obsługi wywołania zwrotnego.