Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak przechowywać przechwytywanie w bazie danych?

Przechwyty, takie jak zrzuty ekranu lub animowane pliki GIF, można przechowywać bezpośrednio into dowolna baza danych. W tym artykule zademonstrujemy, jak to się robi przy użyciu języka PHP i systemu baz danych MySQL. Jednak to samo podejście powinno działać z różnymi językami i systemami baz danych.

Przechwycenie można zwrócić jako bajty za pomocą GetResult metoda w API GrabzIt. Po uzyskaniu tych bajtów można je normalnie przechowywać w bazie danych. Najpierw utwórz tabelę bazy danych do przechowywania przechwyceń. Przykład tego pokazano poniżej.

CREATE TABLE captures (
id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
content BLOB NOT NULL,
PRIMARY KEY(id)
); 

Następnie pobierz przechwytywanie jak zwykle i dodaj ukośniki do wyniku, aby instrukcja SQL nie zawiodła. Następnie wykonaj zapytanie, aby zapisać przechwycenie w bazie danych.

$result = $grabzIt->GetResult($id);

if (!$result)
{
   return;
}
$content = addslashes($result);

$query = "INSERT INTO upload (content) VALUES ('$content')";
mysql_query($query) or die('Error, query failed');