Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Dlaczego zrzuty ekranu nie są zwracane w tej samej kolejności, w jakiej o nie poprosiłem?

Ponieważ większość wywołań GrabzIt jest wykonywana asynchronicznie, dlatego niekoniecznie są przetwarzane jednocześnie. Właśnie dlatego GrabzIt zwraca unikalny identyfikator dla każdego zrzutu ekranu, gdy używasz Save , aby właściwy zrzut ekranu mógł być powiązany z prawidłową akcją.

Dlatego upewnij się, że unikalny identyfikator jest zapisywany dla każdego zrzutu ekranu lub alternatywnie przekaż niestandardowy identyfikator do URLToImage, URLToAnimation, URLToPDF or URLToTable metody, aby można go było poprawnie przetworzyć po zwróceniu do programu obsługi.