Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Czy mogę otrzymać zrzut ekranu w ciągu X sekund Z% czasu?

Nawet będąc na początku kolejki, może być trudno obiecać, że Z% zrzutów ekranu zostanie ci zwróconych w ciągu X sekund, ponieważ wiele czasu potrzebnego do zrobienia zrzutu zależy od GrabzIt, ale od docelowej strony internetowej.

Więc jeśli docelowa witryna jest hostowana na szybkich serwerach, takich jak BBC lub CNN, zrzut ekranu zostanie prawie na pewno zwrócony w ciągu pięciu sekund. Niestety, jeśli docelowa witryna jest hostowana na wolniejszych serwerach, opóźnienie może być dłuższe. Również, jeśli docelowa witryna ma dużo ciężkich treści, ponownie zwiększy to czas potrzebny na zwrócenie zrzutu ekranu.

Kolejny problem może być spowodowany tworzeniem dużych zrzutów ekranu, których pobranie z naszych serwerów może potrwać dłużej.

Włożyliśmy jednak wiele wysiłku w optymalizację naszego systemu, aby zawsze zwracać zrzuty ekranu w możliwie najkrótszym czasie, niezależnie od tych problemów.