Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak przechwycić wypełnioną formę w JavaScript?

Częstym żądaniem jest użycie Biblioteka JavaScript GrabzIt aby przechwycić formularz wypełniony przez użytkownika. Ponieważ jednak nasze przechwytywania są pobierane ze zdalnych serwerów, Grabz nie będzie w stanie tego zrobić bez dodatkowej pracy. Na szczęście cała ta praca została zbudowana into ConvertPage Metoda, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, sprawdź przechwytywanie zawartości dynamicznej.

Zauważ jednak, że zasobów takich jak CSS i JavaScript nie można załadować, chyba że strona internetowa jest dostępna w Internecie internet. Przykład użycia tej funkcji pokazano poniżej.

<html>
<head>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.1/grabzit.min.js"></script>
</head>
<body onload="loadFromQueryString()">
<form id="myForm">
<label>Name</label> <input type="text" name="fullname" value="Sam"/><br/>
<label>Order</label> <select name="order">
<option value="Computer">Computer</option>
<option value="Monitor">Monitor</option>
<option value="Printer">Printer</option>
</select><br/><br/>
<input type="button" value="Take Screenshot" onclick="createScreenshot();"/>
</form>
<div id="divResult"></div>
<script type="text/javascript">
function createScreenshot()
{
    //dynamically capture the page and add it to the div.
    GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertPage().AddTo('divResult');
}
</script>
</body>
</html>