Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Czy GrabzIt współpracuje z oprogramowaniem do tworzenia wykresów?

Tak, dopóki używa JavaScript, a nie Flash. Pamiętaj, że może być konieczne zastosowanie opóźnienia, aby umożliwić renderowanie wykresu.