Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak działa buforowanie zrzutu ekranu?

Za każdym razem Save or SaveTo wywoływana jest metoda, nawet jeśli ma ten sam adres URL, tworzony jest nowy zrzut ekranu. Wyjątkiem jest sytuacja, jeśli korzystasz z JavaScript API, wówczas zrzut ekranu z pamięci podręcznej zostanie zwrócony, chyba że ustawisz parametr pamięci podręcznej do 0.

Każdy utworzony zrzut ekranu jest buforowany przez pewien okres czasu, który zależy od pakietu. W tym czasie GetResult Metoda może być używana do pobierania buforowanego zrzutu ekranu tak często, jak chcesz.

Zaleca się pobranie zrzutu ekranu na serwer, gdy jest on buforowany, aby można go było przechowywać na stałe, jak pokazano w naszych przykładach online.