Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak długo będzie buforowany zrzut ekranu?

Przechwyty są buforowane od 30 minut do 12 godzin w zależności od pakiet obecnie używasz.

Pakiet Czas pamięci podręcznej
Darmowe Trzydzieści minut
Wejście Trzy godziny
profesjonalny Sześć godzin
biznes Dwanaście godzin
Przedsiębiorstwo Dwanaście godzin

Jednak czas pamięci podręcznej można ustawić na wartość poniżej tego limitu do minimum 0 minut konto strona.