Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak długo będzie buforowany zrzut ekranu?

Przechwyty są buforowane od 30 minut do 12 godzin w zależności od pakiet obecnie używasz. Jednak czas buforowania można ustawić na wartość poniżej tego limitu, do minimum 15 minut konto strona.