Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak mogę zdobyć Skrobaczkę save dane do pliku?

Można to zrobić na dwa sposoby, najłatwiej jest kliknąć link „Dodaj nową instrukcję zdrapek” na karcie Instrukcje zdrapek, aby otworzyć kreatora. Następnie możesz wybrać stronę pobierania, opcję automatycznego pobierania każdej strony internetowej into własny plik.

Drugim sposobem pobierania plików w scrape jest zrobienie tego ręcznie. Do save prosty tekst do pliku na karcie Instrukcja zdrapania, wprowadź polecenie Data.saveToFile("random text"); to będzie save tekst losowy tekst w pliku dla każdej strony, dla której jest wykonywany. Możesz także ustawić nazwę pliku, określając drugi parametr w ten sposób Data.saveToFile(Page.getHtml(), "source.html");

Zauważ, że w tym przykładzie zapisujemy teraz wszystkie bieżące strony HTML do pliku. Ponieważ wszystkie pliki miałyby tę samą nazwę skrobak do sieci automatycznie doda numer do nazwy każdego pliku source.html, aby upewnić się, że wszystkie strony internetowe są saved.