Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak usunąć powiadomienia cookie z zrzutów ekranu

Usunięcie powiadomienia o plikach cookie

Wraz z RODO i różnymi innymi przepisami dotyczącymi prywatności powiadomienia o plikach cookie na stronach internetowych stały się bardzo popularne, jednak powiadomienia te zwykle nie są pożądane na zrzucie ekranu.

GrabzIt może automatycznie usuwać typowe powiadomienia o plikach cookie, które pojawiają się na stronie internetowej, aby to zrobić, wystarczy włączyć funkcję braku powiadomień o plikach cookie, jak pokazano poniżej.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

ImageOptions options = new ImageOptions();
options.NoCookieNotifications = true;

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

ImageOptions options = new ImageOptions();
options.setNoCookieNotifications(true);

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.1/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", {"nonotify":1}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

client.url_to_image("http://www.spacex.com", {"noCookieNotifications":true});
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
}); 	
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->noCookieNotifications(1);
$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->setNoCookieNotifications(true);

$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")

options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.noCookieNotifications = True

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert.ashx?key=Sign in to view your Application Key&nonotify=1&format=jpg&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")

options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.noCookieNotifications = true

grabzIt.url_to_image("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")

Jeśli powiadomienie o plikach cookie nie jest jednym z typowych typów, które GrabzIt może usunąć, mamy cztery następujące techniki, które można wykorzystać do próby ich usunięcia.

Ukryj powiadomienie za pomocą plików cookie

Skorzystaj z narzędzi programistycznych przeglądarki, aby sprawdzić, czy plik cookie został dodany po zaakceptowaniu powiadomienia o pliku cookie. Jeśli jest dodaj to do GrabzIt, zostanie to wykorzystane do wszystkich przyszłych zrzutów ekranu, pomijając powiadomienie. Alternatywnie włącz zachowanie plików cookie użytkownika tryb, który automatycznie rejestruje wszystkie trwałe pliki cookie przeglądarki, które napotkano podczas przechwytywania.

Ukryj element HTML

Inną techniką jest ukryj niechciane elementy strony. Aby to zrobić, musisz znaleźć selektory CSS elementu powiadamiającego o plikach cookie, a następnie przekazać je GrabzIt.

Utwórz przechwytywanie z kraju spoza UE

Następną opcją jest ustawienie parametr kraju do USA, ponieważ prawo to dotyczy tylko UE, niektóre strony internetowe nie wyświetlają powiadomienia, jeśli wykonasz zrzut ekranu ze Stanów Zjednoczonych.

Użyj agenta użytkownika wyszukiwarki

Wreszcie możesz spróbować ustawić requestAs parametr do wyszukiwarki. Ponieważ niektóre witryny nie wyświetlają powiadomień o plikach cookie, jeśli sądzi, że jest to wyszukiwarka przeglądająca witrynę.