Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Co to są pozostałe zdjęcia?

Pozostałe przechwytywania to liczba zrzutów ekranu, zrzutów tabeli i wideo online do animowanych konwersji GIF, które można utworzyć przed odnowieniem limitu w dniu odnowienia. Skrobanie nie ma wpływu na liczbę pozostałych przechwyceń, chyba że wywołasz funkcję zrzutów ekranu bezpośrednio z poziomu Skrobak do sieci.

Co się stanie, jeśli przekroczę swój limit?

Jeśli przekroczysz swój limit, nie możesz już przechwytywać, dopóki pakiet nie zostanie odnowiony lub nie kupisz tego samego lub innego pakietu.