Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak obsłużyć limit prędkości osiągnięty błąd

Aby zapobiec atakom typu „odmowa usługi” (DDOS) i niestabilności serwera, nasze serwery WWW będą blokować wszelkie dalsze żądania po otrzymaniu dużej liczby żądań z jednej lokalizacji, zwracając błąd HTTP 403 z komunikatem: Osiągnięto limit prędkości. Poczekaj, aż usługa zostanie wkrótce wznowiona. Zwolnij również tempo wysyłania żądań do GrabzIt, aby upewnić się, że tak się nie stanie w przyszłości.

Pozostałe zaległe prace zostaną następnie usunięte. Blok ten zostanie następnie wkrótce usunięty. Aby temu zapobiec, spróbuj zmniejszyć liczbę żądań wysyłanych do usługi GrabzIt.

Ten błąd występuje, gdy w ciągu minuty zostanie wysłanych więcej niż dozwolona liczba żądań dla pakietu z jednego adresu IP lub klucza aplikacji do usługi GrabzIt. Spróbuj użyć Save metoda zamiast SaveTo metoda tworzenia przechwytywania, jak Save metoda utworzy tylko dwa żądania na przechwytywanie, podczas gdy SaveTo metoda może stworzyć znacznie więcej.

Innym rozwiązaniem jest uaktualnienie konta. Bezpłatne pakiety są ograniczone do żądań 60 na minutę. Podczas gdy pakiety Entry, Professional i wszelkie niestandardowe są ograniczone do żądań 120 na minutę. Pakiety Business i Enterprise mają limit szybkości odpowiednio 150 i 180 na minutę.