Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak obsłużyć limit prędkości osiągnięty błąd

Aby zapobiec atakom typu „odmowa usługi” (DDOS) i niestabilności serwera, nasze serwery WWW będą blokować wszelkie dalsze żądania po otrzymaniu dużej liczby żądań z jednej lokalizacji, zwracając błąd HTTP 403 z komunikatem: Osiągnięto limit prędkości. Poczekaj, aż usługa zostanie wkrótce wznowiona. Zwolnij również tempo wysyłania żądań do GrabzIt, aby upewnić się, że tak się nie stanie w przyszłości.

Pozostałe zaległe prace zostaną następnie usunięte. Blok ten zostanie następnie wkrótce usunięty. Aby temu zapobiec, spróbuj zmniejszyć liczbę żądań wysyłanych do usługi GrabzIt.

Ten błąd występuje, gdy z jednego adresu IP lub klucza aplikacji do usługi GrabzIt wysyłanych jest więcej żądań niż jest to dozwolone dla twojego pakietu w ciągu minuty. Dla jasności żądanie pojawia się za każdym razem, gdy kontaktujemy się z naszym API.

Jednym z rozwiązań jest próba spowolnienia liczby składanych próśb.

Innym rozwiązaniem jest uaktualnienie konta. Darmowe pakiety są ograniczone do 60 żądań na minutę. Podczas gdy limit pakietu Entry wynosi 90, a pakiet Professional jest ograniczony do 120 żądań na minutę. Pakiety Business i Enterprise mają limit szybkości odpowiednio 150 i 180 żądań na minutę.