Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Używam języka .NET innego niż C # czy nadal mogę korzystać z twojej biblioteki?

Nasz Biblioteka .NET jest napisany w języku C #, jednak jeśli używasz języka .NET innego niż C #, takiego jak Visual Basic .NET, A # lub J #, nadal możesz korzystać z naszej biblioteki .NET. Wystarczy odwołać się do biblioteki GrabzIt DLL w projekcie .NET, aby uzyskać pełny dostęp do wszystkich funkcji biblioteki GrabzIt.