Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Zrzuty ekranu specyficzne dla lokalizacji

GrabzIt's API i Narzędzie do tworzenia zrzutów ekranu oba obsługują zrzuty ekranu dotyczące konkretnej lokalizacji, które są zrzutami ekranu z określonego kraju. Domyślna lokalizacja geograficzna, z której pochodzi zrzut ekranu, jest zwykle najszybszą dostępną lokalizacją. Jeśli jednak chcesz zmienić lokalizację, z której pobierany jest zrzut ekranu podczas korzystania z dowolnego interfejsu API, zmień parametr kraju na „SG” w przypadku Singapuru, „UK” w przypadku Zjednoczonego Królestwa lub „US” w przypadku Stanów Zjednoczonych.

Wybrano lokalizacje serwerów przechwytywania w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Singapurze, ponieważ lokalizacje te dzielą świat into trzy prawie równe części, co oznacza, że ​​powinna istnieć możliwość szybkiego przechwycenia dowolnej globalnej strony internetowej kierowanie geograficzne. Należy również pamiętać, że jak pokazano na mapie, zrzut ekranu w USA zostanie wykonany przy użyciu serwerów przechwytujących w Nowym Jorku, Chicago lub Miami, natomiast zrzut ekranu w Wielkiej Brytanii zostanie pobrany z naszego centrum danych w Londynie.

Jeśli chcesz, aby zrzuty ekranu były wykonywane z innego kraju niż obecnie dostępne, proszę skontaktować się z obsługą, jeśli istnieje zapotrzebowanie na nowy kraj, możemy go dodać!

Przykład ustawienia kraju, z którego będzie przeprowadzane przechwytywanie, pokazano poniżej dla każdego języka programowania obsługiwanego przez GrabzIt.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.Country = Country.US;
grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.SaveTo("spacex.jpg");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.setCountry(Country.UNITEDSTATES);
grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.SaveTo("spacex.jpg");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.1/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", {"country":"US"}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');
var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
var options = {"country":"US"};
client.url_to_image("http://www.spacex.com", options);
client.save_to("spacex.jpg", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->country("US");
$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->SaveTo("spacex.jpg");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->setCountry("US");
$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->SaveTo("spacex.jpg");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.country = "US"
grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.SaveTo("spacex.jpg")
https://api.grabz.it/services/convert.ashx?key=Sign in to view your Application Key&format=jpg&country=US&url=http%3A%2F%2Fwww.spacex.com
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.country = "US"
grabzIt.url_to_image("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.save_to("spacex.jpg")