Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Próbujesz użyć adresu URL wywołania zwrotnego, który nie istnieje! Wprowadź adres URL, który jest zarówno bezwzględny, jak i publiczny

Dzieje się tak, gdy podasz URL wywołania zwrotnego, który nie jest dostępny przez GrabzIt. Adres zwrotny jest używany przez GrabzIt do informowania Twojej aplikacji, że zrzut ekranu jest gotowy. Upewnij się, że adres zwrotny znajduje się na serwerze internetowym dostępnym pod nazwą domeny lub adresem IP, takim jak example.com. Adresy URL zawierające localhost lub 127.0.0.1 nie są prawidłowymi adresami zwrotnymi. Jeśli chcesz przetestować moduł obsługi wywołania zwrotnego, możesz użyć narzędzie testowe modułu obsługi wywołania zwrotnego.

GrabzIt Demo

W wersji demonstracyjnej GrabzIt adres URL wywołania zwrotnego jest zdefiniowany w pliku konfiguracyjnym. Procedura obsługi, która odbiera wywołanie zwrotne, ma jeden z następujących formatów w zależności od języka: /handler.php, /handler.pl, /handler.py, /handler i handler.ashx. Aby skonfigurować wersję demo, po prostu zmień plik konfiguracyjny, aby adres URL programu obsługi pasował do lokalizacji pliku w Twojej witrynie, więc http://www.mywebsite.com/handler.php na przykład.

Testowanie na komputerze lokalnym

Jeśli chcesz przetestować aplikację na komputerze lokalnym, użyj SaveTo zamiast Save metoda. Inną opcją jest użycie GrabzIt IntraProxy co umożliwia dostęp intzewnętrzne strony zewnętrzne.