Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak używać znaku skrótu w API JavaScript?

Jeśli nie korzystasz Biblioteka JavaScript GrabzIti przechwytują adresy URL zawierające # postać z JavaScript API przeglądarka potraktuje wszystko po znaku mieszania jako zakładkę HTML. Dlatego musisz zakodować wszystkie znaki skrótu, zastępując je # z %23, zapewni to przekazanie wszystkich skrótów do GrabzIt.