Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Tabela HTML do CSV

GrabzIt może wykonywać konwersje HTML Table na CSV i HTML Table na Excel na stronach internetowych zawierających tabele osadzone. Jest to obsługiwane przez nas obu Narzędzie do tworzenia zrzutów ekranu oraz API, które obsługują osiem języków programowania, w tym ASP.NET i PHP.

Wystarczy przekazać adres URL strony, na której pojawiają się tabele HTML, do parametru URL wywołania interfejsu API, a tabela HTML, którą zawiera, zostanie przekonwertowana into dokument CSV lub Excel. Jeśli wybierzesz format Excel xlsx wiele tabel można konwertować jednocześnie za pomocą tabeli na każdym arkuszu. W przeciwnym razie dla formatu CSV konwertowana jest tylko pierwsza tabela, jednak można wybrać tabelę do konwersji.

Jeśli używasz Online Screenshot Tool, wybierz CSV lub XLSX z pola wyboru formatu, a następnie wprowadź adres URL strony, na której pojawia się tabela HTML into pole tekstowe adresu URL. Kiedyś save zaplanowane zadanie dokument CSV lub Excel zostanie odpowiednio utworzony i wysłany do wskazanej lokalizacji.

Przeczytaj ten artykuł, aby znaleźć działający przykład i więcej informacji o tym, jak to zrobić konwertuj tabele HTML na dokumenty CSV.