Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Dlaczego przekroczono limit czasu wszystkich moich żądań do interfejsu API GrabzIt?

Jeśli wszystkie żądania do interfejsu API GrabzIt nigdy się nie zakończą, a następnie upłynie limit czasu, może to oznaczać problem z siecią.

Najbardziej prawdopodobnym problemem jest zapora sieciowa lub problem z konfiguracją sieci; może to być zrobione automatycznie przez twojego hosta, szczególnie jeśli składałeś wiele zapytań do naszego API. Pamiętaj, że jeśli wykonasz pojedyncze połączenie z SaveTo Metoda ta sama będzie wywoływać nasze serwery co trzy sekundy.

Jeśli uważasz, że tak się stało, pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, to skontaktować się z usługodawcą internetowym, aby sprawdzić, czy domena api.grabz.it jest blokowany, jeśli tak, poproś go o odblokowanie.

Powinieneś wtedy upewnić się, że używasz metoda asynchroniczna do komunikacji z API GrabzIt.