Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak naprawić błąd „Filtr musi być dostarczony”?

Jeśli skrobanie sieci nie powraca komunikat rozpoczynający się od „Wymagany filtr…” metoda wymaga podania parametru filtru określającego, jakie dane mają zostać wyodrębnione ze strony internetowej.

Aby utworzyć parametr filtru, ustaw kursor w miejscu, w którym powinien się znaleźć filtr, komunikat o zakończeniu kodu powinien wskazywać, gdyby tak było. Następnie kliknij przycisk filtra.

Przykład instrukcji scrape z parametrem filtru pokazano poniżej. Pamiętaj, że ten filtr zmieni się w zależności od strony internetowej, z której wyodrębniasz dane.

Page.getTagValues({"position":1,"tag":{"equals":"td"},"attribute":{"equals":"data-label"},"parent":{"tag":{"equals":"tr"}}});