Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak dynamicznie ustawiać adres URL w API JavaScript?

Niestety nie można dodawać znaczników skryptu do innerHtml elementu bezpośrednio, ponieważ przeglądarka nie wykona kodu JavaScript. Zamiast tego, aby dynamicznie dodać znacznik skryptu, znacznik należy dodać do DOM.

Jest to zilustrowane w małym przykładzie poniżej, przy użyciu Biblioteka JavaScript GrabzIt.

<html>
<head>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.1/grabzit.min.js"></script>
</head>
<body>
<div id='insertCode'></div>
<script type='text/javascript'>
// Get the value from input box or link
var url = 'http://www.yahoo.com'
    
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL(url).AddTo('insertCode');
</script>
</body>
</html>