Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Domena nie jest ważna z tym kluczem aplikacji. Dodaj go do autoryzowanych domen.

Aby upewnić się, że klucz aplikacji nie jest niewłaściwie używany JavaScript API wymaga autoryzacji, w których domenach internetowych może być używany klucz aplikacji.

Pamiętaj, że są to domeny, które Ty własny nie te, z których robisz zrzuty ekranu. Jeśli więc posiadasz witrynę o nazwie example.com, dodaj ją do autoryzowanych domen.

Aby autoryzować domeny, przejdź do Autoryzowane domeny i dodaj wszystkie domeny, które mogą korzystać z interfejsu API GrabzIt JavaScript. Po dodaniu domen poczekaj kilka minut, aż zmiany zaczną obowiązywać.

Jeśli nie chcesz mieć żadnych zabezpieczeń domeny, po prostu przejdź do Autoryzowane domeny i odznacz Autoryzowane zabezpieczenia domeny checkbox.