Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak wyświetlić zrzut ekranu na stronie internetowej podczas korzystania z programu obsługi wywołania zwrotnego?

Podczas korzystania z asynchronicznej metody obsługi wywołania zwrotnego nie można od razu wyświetlić zrzutu ekranu na stronie internetowej, ponieważ nie został jeszcze wygenerowany.

Dlatego dobrym sposobem na obejście tego problemu jest uczynienie strony internetowej asynchroniczną za pomocą AJAX. Przykład tego pokazano w aplikacji demonstracyjnej dostępnej dla każdego języka programowania.

Podstawową ideą jest to, że podczas korzystania z GrabzItImageOptions do klasy należy przekazać unikalny identyfikator do customId metoda, taka jak GUID. Następnie użyjesz tego niestandardowego identyfikatora, aby podać nazwę pliku zrzutu ekranu w module obsługi.

Następnie musisz utworzyć prostą stronę po stronie serwera, która wskaże, czy zrzut ekranu jest gotowy po przekazaniu wartości customId.

isready.php?id=123

Następnie użyj AJAX, który wywołuje stronę po stronie serwera, przekazując ten sam niestandardowy identyfikator, jeśli strona mówi, że jest gotowa, wyświetl zrzut ekranu.