Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Czy niestandardowe pliki cookie są używane w internetowym narzędziu zrzutów ekranu?

Tak, wszelkie ustawione przez Ciebie niestandardowe pliki cookie są używane w zrzutach ekranu utworzonych za pośrednictwem Narzędzie do tworzenia zrzutów ekranu.