Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak przekonwertować strony internetowe into dokumenty PDF?

Najprostszym sposobem na konwersję strony internetowej do formatu PDF jest skorzystanie z naszego Narzędzie do tworzenia zrzutów ekranu po prostu wybierz format PDF, wprowadź adres URL, który chcesz przechwycić, a zrobi resztę, a następnie wprowadź, kiedy chcesz go pobrać, a plik PDF powinien zostać przesłany i to wszystko.

Drugą opcją jest użycie GrabzIt's API pozwala to programowo konwertować strony internetowe na dokumenty PDF i intWygeneruj wygenerowany dokument PDF into twoje aplikacje.

Aby znaleźć bardziej szczegółowe informacje i przejrzeć przykłady, zapoznaj się z tym artykułem na temat konwersji strony internetowe do formatu PDF dokumentów.