Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak zmienić nazwę pliku zrzutu ekranu za pomocą interfejsu API GrabzIt?

GrabzIt's API jest bardzo elastyczny i ma wiele sposobów introbiąc zrzuty ekranu.

Jeśli używasz interfejsu API po stronie serwera z funkcją obsługi wywołania zwrotnego, możesz zmienić plik procedury obsługi, aby określić żądaną nazwę pliku. Więc dla API PHP zmieniłbyś linię określoną w handler.php że saveTwój zrzut ekranu.

file_put_contents("results" . DIRECTORY_SEPARATOR . $filename, $result);

Aby dołączyć niestandardową nazwę pliku, jak pokazano poniżej:

file_put_contents("results" . DIRECTORY_SEPARATOR . "my_screenshot.jpg", $result);

Jeśli używasz interfejsu API po stronie serwera z synchronicznym SaveTo metoda, którą możesz save zrzut ekranu bezpośrednio do pliku o wybranej nazwie, wykonując coś takiego:

$grabzIt->SaveTo("my_screenshot.jpg");

JavaScript działa nieco inaczej, ponieważ z JavaScript API możesz podać nazwę pliku tylko wtedy, gdy chcesz pobrać zrzut ekranu, jak pokazano poniżej.

GrabzIt("YOUR APPLICATION KEY").ConvertURL("http://www.spacex.com",
 {"download": 1,"filename":"my_screenshot.jpg"}).Create();