Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak powiązać użytkownika ze zrzutem ekranu?

Jeśli użyjesz metody wywołania zwrotnego, sesja użytkownika nie będzie dostępna, ponieważ serwery GrabzIt wywołują moduł obsługi, a nie użytkownika. Tak więc sesja byłaby sesją dla serwera GrabzIt, a nie dla użytkownika, który być może zainicjował zrzut ekranu.

Dlatego musisz przekazać identyfikator użytkownika do niestandardowego parametru identyfikatora, który można odczytać w następujący sposób:

$customId = $_GET['customid'];

Niestandardowy identyfikator może na przykład być nazwą folderu lub identyfikatorem bazy danych, którego można użyć do ustalenia, gdzie powinien być zrzut ekranu saved.