Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Wyodrębnianie wartości z tekstu za pomocą wzorców

Niektóre metody w Skrobak internetowy GrabzIt takie jak Page.getValue Metoda umożliwia wyodrębnienie danych z tekstu przez określenie wzorca, który określa sposób przechwycenia żądanej części zwracanego tekstu. Wartość do przechwycenia jest oznaczona przez we wzorze. Na przykład, aby uchwycić wiek z „Mój wiek to 33 lata”. wzór 'My age is .' będzie użyty.

Page.getTagValue({"tag":{"equals":"p"}}, 'My age is .');