Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Manipulowanie tablicami

Skrobak internetowy GrabzIt udostępnia kilka metod narzędzi ułatwiających manipulowanie tablicami. Najłatwiejszy z nich to contains metoda pokazana poniżej. Ta metoda zwróci true, jeśli przeszukiwana tablica zawiera określoną wartość.

var items = [1,2,3,4];

if (Utility.Array.contains(1, items))
{
    //this code will be executed because the items array contains a 1.
}

Powyższa metoda wykona kod zawarty w pliku if instrukcja, jeśli 1 jest zawarty w items szyk.