Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Pobierz bibliotekę zgarniającą GrabzIt's dla ASP.NET

Interfejs API zgarniacza ASP.NET

Pobierz najnowszą wersję Biblioteka zgarniaczy GrabzIt dla ASP.NET klikając przycisk poniżej! Ta biblioteka wymaga . Net Framework 3.5.1 + lub .Net Standard 2.1+. Ta biblioteka jest również objęta open source Licencja MIT, więc możesz go używać i modyfikować w dowolny sposób.

Pobieranie obejmuje również funkcję obsługi wywołania zwrotnego demonstracji i kontrolę zgarniania.

Pobierz teraz


Alternatywna metoda wykorzystująca NuGet

Uruchom następujące polecenie w konsoli Menedżera pakietów:

Install-Package GrabzIt.Scraper

Ta biblioteka kodów jest całkowicie otwarta! Jeśli chcesz wyświetlić lub poprawić kod źródłowy, możesz go znaleźć GitHub.