Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Regulaminem

Dziękujemy za wybranie GrabzIt. Uzyskując dostęp do witryny GrabzIt lub korzystając z niej pod adresem grabz.it („Witryna”) lub powiązanych usług GrabzIt („Usługa”), użytkownik wyraża zgodę na następujące warunki i postanowienia. Jeśli nie wyrażasz zgody na poniższe warunki, nie korzystaj z Witryny lub Usługi.

Poniższe warunki, a także wszelkie przyszłe modyfikacje („Warunki”) stanowią umowę między tobą lub twoją firmą („ty” lub „twoją”) a GrabzIt Limited („GrabzIt”, „my”, „nas”, „lub„ nasz ”) oprócz wszelkich innych umów, jakie możesz mieć z GrabzIt. Korzystając ze stron internetowych GrabzIt, w tym między innymi grabz.it, aplikacji i programowania aplikacji interfaces (łącznie „Usługi”), potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś, akceptujesz i zgadzasz się na przestrzeganie najnowszej wersji niniejszych Warunków.

Niniejsze warunki użytkowania odnoszą się do naszego Polityką prywatności, które dotyczą również korzystania z naszej witryny. Więcej informacji można znaleźć w sekcji W jaki sposób możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe.

GrabzIt Limited („grabz.it”) zastrzega sobie prawo do zmiany lub zastąpienia niniejszych warunków w dowolnym czasie i według własnego uznania GrabzIt. GrabzIt Limited poda na dole niniejszych warunków, datę ostatniej aktualizacji tego dokumentu. Wszelkie zmiany będą obowiązywać natychmiast po opublikowaniu poprawionej wersji w Witrynie (lub w późniejszym terminie wejścia w życie, który może być wskazany na dole zmienionych warunków). Dalsze korzystanie z Witryny lub Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych warunkach będzie stanowić akceptację takich zmian. Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, musisz przestać korzystać z Witryny i Usługi. Ponadto GrabzIt może zapewnić inne metody, za pomocą których możesz zaakceptować niniejsze warunki lub zmiany tych warunków.

Udzielenie ograniczonej licencji

Z zastrzeżeniem zgodności z Warunkami, GrabzIt udziela niniejszym niewyłącznej, nieprzenoszalnej, odwołalnej, ogólnoświatowej licencji na dostęp do Usług i korzystanie z nich. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi, są zastrzeżone przez GrabzIt i jej licencjodawców. Niektóre Usługi mogą wymagać utworzenia konta w procesie rejestracji lub rejestracji. Ponadto niektóre Usługi mogą wymagać uiszczenia opłat w celu aktywacji konta. Ograniczona licencja na korzystanie i dostęp do tych Usług jest dodatkowo ograniczona przez dokładne i pomyślne utworzenie konta oraz zapewnienie odpowiedniej płatności, jaka może być wymagana. Jeśli naruszysz Warunki, zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do rozwiązania ograniczonej licencji bez uprzedzenia.

Opłaty

GrabzI zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za korzystanie z Usług, zgodnie z opisem podczas procesu rejestracji konta lub wprowadzania zmian w planie konta. Grabz Nie jest zobowiązany do udzielania zwrotów ani kredytów za częściowe miesiące Usług, uaktualnienia lub obniżenia poziomu lub niewykorzystany czas podczas subskrypcji. Wszystkie opłaty nie obejmują podatków, opłat ani ceł nałożonych przez organy podatkowe, a użytkownik jest odpowiedzialny za zapłatę wszystkich takich podatków, opłat lub ceł. Zgadzasz się płacić za wszelkie podatki, które mogą mieć zastosowanie do korzystania z Usług i dokonywanych przez Ciebie płatności.

PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE OBNIŻANIE TWOJEGO KONTA MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ TREŚCI, FUNKCJI LUB ZDOLNOŚCI TWOJEGO KONTA. GRABZIT NIE AKCEPTUJE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK TAKIE STRATY.

Modyfikacje Usług

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany opublikowanych cen bez uprzedzenia. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen Usług powiązanych z Twoim kontem, pod warunkiem, że GrabzI powiadomi Cię na adres e-mail powiązany z Twoim kontem w ciągu 30 dni przed każdą taką zmianą. GrabzI zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania, tymczasowo lub na stałe, Usług (lub dowolnej ich części) za uprzednim powiadomieniem lub bez niego. Grabz nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usług.

Bezpieczeństwo usług

Po uzyskaniu wyniku przechwytywania lub zgarniania nie będziemy go przeglądać ani modyfikować, chyba że zostanie to autoryzowane przez użytkownika lub wymagane przez prawo.

Zasady zwrotu i anulowania rezerwacji

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe usunięcie konta. Wiadomość e-mail, telefon, czat lub pisemna prośba o anulowanie konta nie jest uważana za anulowanie. Możesz anulować swoje konto w dowolnym momencie, klikając przycisk „Anuluj subskrypcję” na swoim strona konta po zalogowaniu. Po anulowaniu Twoje konto zostanie automatycznie obniżone, gdy data odnowienia zostanie osiągnięta.

Grabz może zamknąć twoje konto bez uprzedzenia w przypadku naruszenia któregokolwiek z niniejszych warunków. Dodatkowo zostanie usunięte konto bezpłatne, które było nieaktywne przez sześć miesięcy lub konto z nieprawidłowym adresem e-mail. Jeśli GrabzIt zamknie twoje konto zgodnie z niniejszymi Warunkami, anulowanie wejdzie w życie natychmiast i nie zostaniesz obciążony ponownie. W przypadku wypowiedzenia GrabzIt nie zwróci żadnej z opłaconych z góry Opłat. Takie zakończenie Usług spowoduje dezaktywację lub usunięcie konta lub dostęp do konta, a także utratę i zniesienie wszystkich treści na koncie. GrabzI zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi każdemu z dowolnego powodu w dowolnym momencie.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś zadowolony z usługi świadczonej przez GrabzIt, otrzymasz pełny zwrot pieniędzy, jeśli dokonałeś zakupu w ciągu 30 dni. Ponadto, jeśli subskrybujesz przez ponad miesiąc i jesteś niezadowolony z pakietu, który subskrybujesz, z dowolnego powodu możesz anulować subskrypcję i uzyskać pełny zwrot kosztów za bieżące i dowolne przedpłacone miesiące subskrypcji.

Ograniczona gwarancja

Usługa internetowa jest dostarczana bez gwarancji na zgłoszenia serwisowe z powodu nieprzewidywalnego charakteru Intopóźnienie w sieci Ethernet.

Wyłączenie gwarancji / ograniczenie odpowiedzialności

TY WYRAŹNIE ZROZUMIĆ I ZGADZA SIĘ, ŻE:

Z WYJĄTKIEM WYRAŹNIE GWARANTOWANYCH WARUNKÓW, WSZYSTKIE USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”, GRABZIT NINIEJSZYM WYKLUCZA WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI W ODNIESIENIU DO USŁUG, Z TYM WYRAŻENIA, DOMNIEMANEJ LUB STATUTOWEJ, W TYM WSZYSTKICH GWARANCJI I WARUNKÓW SPRZEDAŻY. , TYTUŁ I NIENARUSZANIE PRAW.

Z WYJĄTKIEM INNYCH WYRAŹNIE WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W WARUNKACH, W ŻADNYM WYPADKU GRABZIT LUB JEJ ODPOWIEDNI DOSTAWCY NIE ponoszą ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM LUB WYKORZYSTANIEM USŁUG, W TYM SZKODLIWOŚCI, ALE NIE OGRANICZONEJ SZKODY. WYKORZYSTANIE, DANE LUB ZYSKI LUB SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB WTÓRNE. NINIEJSZE ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH PRZYCZYN DZIAŁAŃ, NAWET W KONTRAKCIE, TORTU (W TYM NEGLIGENCJI) LUB W INNY SPOSÓB I BEZ WZGLĘDU NA TO, ŻE JAKIEKOLWIEK ŚRODEK ZARADCZY JEST NIEZBĘDNY CELU.

PONADTO JAKO USŁUGODAWCA, W PRZYPADKU SPORU ZE STRONĄ INTERNETOWĄ, KTÓREJ UZYSKASZ W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM (LUB WYKORZYSTANIEM) JAKICHKOLWIEK USŁUG, ZWOLNISZ GRABZIT LIMITED (ORAZ NASZYCH OFICERÓW, DYREKTORÓW, AGENTÓW, JOINT PRZEDSIĘBIORSTWA I PRACOWNICY) OD WSZELKICH ROSZCZEŃ, ŻĄDANIA I USZKODZEŃ (RZECZYWISTYCH I WTÓRNYCH) KAŻDEGO RODZAJU I RODZAJU, ZNANYCH I NIEZNANYCH, PODEJRZANYCH I NIEWIDZIALNYCH, UJAWNIONYCH I NIEUJAWNIONYCH W JAKICHKOLWIEK WNIOSKACH.

GRABZIT NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI, ŻE (I) USŁUGI SPEŁNIĄ TWOJE WYMAGANIA LUB OCZEKIWANIA, (II) ŻE UŻYTKOWNIK BĘDZIE DOSTĘPU DO USŁUG LUB KORZYSTANIE Z nichINTUSUNIĘTE, CZASOWE, BEZPIECZNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, (III) ŻE WSZELKIE USTERKI W USŁUGACH ZOSTANĄ POPRAWIONE LUB (IV) ŻE USŁUGI LUB JAKIEKOLWIEK SERWER ZA POŚREDNICTWEM USŁUG SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW.

WSZELKIE MATERIAŁY POBRANE LUB W INNY SPOSÓB UZYSKANE PRZEZ KORZYSTANIE Z USŁUG SĄ DOSTĘPNE NA WŁASNĄ DYSKRECJĘ I RYZYKO, A TYLKO BĘDZIE WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY W SYSTEMIE KOMPUTERA LUB UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCYCH Z POBRANIA. ŻADNE PORADY ANI INFORMACJE, NAWET USTNE LUB PISEMNE, UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z GRABZIT LUB PRZEZ USŁUGI, NIE STANOWIĄ ŻADNEJ GWARANCJI, KTÓREJ NIE JEST WYRAŹNIE OKREŚLONE W NINIEJSZYCH WARUNKACH.

Ograniczenia użytkowania

Możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani do usuwania Treści i kont zawierających Treści, które według własnego uznania uznamy za niezgodne z prawem, obraźliwe, grożące, zniesławiające, zniesławiające lub w inny sposób budzące sprzeciw lub naruszające intwłasność elektryczna lub niniejsze warunki. Będziemy honorować prośby o treści dla dorosłych, ale robimy to według własnego uznania.

Nie roszczymy żadnych intPrawa własności intelektualnej do materiałów dostarczonych do usługi GrabzIt Limited. Wszystkie przesłane materiały pozostają Twoje. Będziesz musiał ponosić ryzyko wszelkich problemów związanych z prawami autorskimi lub prywatnością, które mogą wyniknąć z korzystania z danych uzyskanych od strony trzeciej. Ponadto Twoim obowiązkiem jest korzystanie z usług GrabzIt zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi obowiązującymi przepisami.

Organizacja lub osoba prywatna korzystająca z bezpłatnego konta jest ograniczona tylko do jednego konta. Ponadto nasze API nie mogą być dostępne z darmowych kont korzystających z VPN lub serwerów proxy. Takie ograniczenia nie dotyczą kont płatnych.

GrabzIt Limited zachowuje prawo do odrzucenia lub anulowania konta, jeśli uzna, że ​​dane mogą być nadużywane lub proces gromadzenia danych może utrudnić funkcjonowanie strony zdalnej.

Informacje osobiste

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w sposób określony w naszym Polityką prywatności.

Zawartość WWW

Wszystkie pozostałe elementy tej witryny (w tym tekst i grafika) są chronione prawami autorskimi firmy GrabzIt Limited. Nie możesz modyfikować, kopiować, powielać, ponownie publikować, przesyłać, publikować, przesyłać ani rozpowszechniać w żaden sposób jakichkolwiek materiałów z tej witryny. Zapewniamy linki i pointdo Intstrony internetowe maintopracowane przez strony trzecie. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść tych adresów URL. Linki, które są sprzeczne z normalnym prawem, zostaną natychmiast usunięte.

Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące warunków korzystania z usługi, proszę skontaktuj się z nami. Możesz również skontaktować się z nami telefonicznie +44 20 3468 1854 lub napisz do nas na GrabzIt Limited, 63/66 Hatton Garden, Fifth Floor Suite 23, Londyn, EC1N 8LE, Wielka Brytania.

Ostatnia aktualizacja: 17th z sierpnia 2021 r