Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Polityka prywatności

Introduction

 • Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności odwiedzający naszą stronę internetową i użytkownicy usług.
 • Niniejsza polityka ma zastosowanie, gdy działamy jako administrator danych w odniesieniu do danych osobowych odwiedzający naszą stronę internetową i użytkownicy usług; innymi słowy, w których określamy cele i sposoby przetwarzania tych danych osobowych.
 • Używamy plików cookie na naszej stronie internetowej.
 • Nasza strona internetowa zawiera kontrole prywatności, które wpływają na sposób, w jaki będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Korzystając z kontroli prywatności, możesz określić, czy chcesz otrzymywać bezpośrednią komunikację marketingową. Możesz uzyskać dostęp do kontroli prywatności za pośrednictwem swojego strona konta.
 • W niniejszej polityce „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do GrabzIt Limited.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe

 • W tej sekcji przedstawiliśmy:
  1. ogólne kategorie danych osobowych, które możemy przetwarzać;
  2. w przypadku danych osobowych, których nie uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie, źródło i określone kategorie tych danych
  3. cele, dla których możemy przetwarzać dane osobowe; i
  4. podstawy prawne przetwarzania.
 • Możemy przetwarzać dane dotyczące korzystania z naszej witryny i usług ("Dane użytkowania"). Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować adres IP, lokalizację geograficzną, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, źródło odesłań, długość odwiedzin, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie, a także informacje o czasie, częstotliwości i wzorcu korzystanie z usług. Źródłem Danych o użytkowaniu jest nasz system śledzenia analiz. Te Dane dotyczące użytkowania mogą być przetwarzane w celu analizy korzystania ze strony internetowej i usług. Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz uzasadniony interests, a mianowicie monitorowanie i ulepszanie naszej strony internetowej i usług.
 • Możemy przetwarzać Twoje dane konta („Dane konta"). Dane konta mogą obejmować imię i nazwisko oraz adres e-mail. Źródłem Danych konta jesteś Ty lub twój pracodawca. Dane konta mogą być przetwarzane w celu prowadzenia naszej strony internetowej, świadczenia naszych usług, zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i usług, mainttworzenie kopii zapasowych naszych baz danych i komunikowanie się z Tobą. Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasza zgoda z prawem interests, a mianowicie właściwe zarządzanie naszą stroną internetową i biznesem.
 • Możemy przetworzyć twoje informacje zawarte w Twoim osobistym profilu na naszej stronie internetowej ("Dane profilu"). Dane profilu mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail. Dane profilowe mogą być przetwarzane w celu umożliwienia i monitorowania korzystania z naszej strony internetowej i usług. Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasze uzasadnione interests, a mianowicie właściwe zarządzanie naszą stroną internetową i biznesem.
 • Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, które są przekazywane w trakcie korzystania z naszych usług („Dane serwisowe„). Dane usługi mogą obejmować imię i nazwisko oraz adres e-mail. Źródłem Danych usługi jest Ty lub Twój pracodawca. Dane usługi mogą być przetwarzane w celu prowadzenia naszej strony internetowej, świadczenia naszych usług, zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej oraz usługi, mainttworzenie kopii zapasowych naszych baz danych i komunikowanie się z Tobą. Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasza zgoda z prawem interests, a mianowicie właściwe zarządzanie naszą stroną internetową i biznesem.
 • Możemy przetwarzać informacje, które publikujesz do publikacji na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem naszych usług ("Dane publikacji"). Dane Publikacji mogą być przetwarzane w celu umożliwienia takiej publikacji oraz administrowania naszą stroną internetową i usługami. Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interests, a mianowicie właściwe zarządzanie naszą stroną internetową i biznesem.
 • Możemy przetwarzać informacje dotyczące naszych relacji z klientami, w tym dane kontaktowe klientów ("Dane dotyczące relacji z klientami"). Dane dotyczące relacji z klientami mogą obejmować imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz informacje zawarte w komunikacji między nami a tobą lub twoim pracodawcą. Źródłem danych dotyczących relacji z klientem jesteś ty lub twój pracodawca. Dane dotyczące relacji z klientem mogą być przetwarzane w celu w celu zarządzania naszymi relacjami z klientami, komunikowania się z klientami, prowadzenia rejestrów tej komunikacji oraz promowania naszych produktów i usług wśród klientów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasze uzasadnione interests, a mianowicie właściwe zarządzanie naszymi relacjami z klientami.
 • Możemy przetwarzać informacje dotyczące transakcji, w tym zakupów towarów i usług, które wprowadzasz into z nami i / lub za pośrednictwem naszej strony internetowej („Data transakcji"). Dane Transakcyjne mogą zawierać Twoje dane kontaktowe oraz szczegóły transakcji. Dane Transakcyjne mogą być przetwarzane w celu dostarczenia zakupionych towarów i usług oraz prowadzenia odpowiedniej ewidencji tych transakcji. Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie umowy między Tobą a nami i / lub podjęcie kroków, na Twoje żądanie, w celu zawarcia into taka umowa i nasza zgodna z prawem interests, a mianowicie właściwe zarządzanie naszą stroną internetową i biznesem.
 • Możemy przetwarzać informacje, które nam przekazujesz, w celu subskrybowania naszych powiadomień e-mail i / lub newsletterów ("Dane powiadomień"). Dane powiadomień mogą być przetwarzane w celu wysyłania odpowiednich powiadomień i / lub biuletynów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda.
 • Możemy przetwarzać informacje zawarte w przekazywanym przez nas komunikacie lub z nim związane ("Dane korespondencyjne"). Dane Korespondencji mogą obejmować treść komunikacji i metadane związane z komunikacją. Nasza strona internetowa będzie generować metadane związane z komunikacją dokonywaną za pomocą formularzy kontaktowych na stronie. Dane Korespondencji mogą być przetwarzane w celu komunikacji z Tobą i rejestrowania- Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasza uzasadniona podstawa interests, a mianowicie właściwe administrowanie naszą stroną internetową oraz biznes i komunikacja z użytkownikami.
 • Możemy przetwarzać wszelkie dane osobowe określone w niniejszej polityce, jeśli jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, czy to w postępowaniu sądowym, czy w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym. Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasza zgoda z prawem interests, a mianowicie ochrona i dochodzenie naszych praw, twoich praw i praw innych osób.
 • Możemy przetwarzać dowolne Twoje dane osobowe określone w niniejszej polityce, jeśli jest to konieczne do celów uzyskania lub zachowaniaintszukanie ochrony ubezpieczeniowej, zarządzanie ryzykiem lub uzyskanie profesjonalnej porady. Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasza zgoda z prawem interests, a mianowicie właściwa ochrona naszej firmy przed ryzykiem.
 • Oprócz konkretnych celów, dla których możemy przetwarzać Twoje dane osobowe określone w tej sekcji, możemy również przetwarzać dowolne z Twoich danych osobowych, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne w celu spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu chroń swoje życie interests lub niezbędne interesy innej osoby fizycznej.
 • Nie dostarczaj nam danych osobowych innych osób, chyba że poprosimy Cię o to.
 • Będziemy wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w celach, dla których je zgromadziliśmy, chyba że z uzasadnionych względów uważamy, że musimy z niego korzystać z innego powodu i że jest to zgodne z pierwotnym celem. Jeśli chcesz uzyskać wyjaśnienie, w jaki sposób przetwarzanie w nowym celu jest zgodne z pierwotnym celem, skontaktuj się z nami.
 • Jeśli będziemy potrzebować wykorzystywać twoje dane osobowe w innym celu, powiadomimy Cię, a my wyjaśnimy podstawę prawną, która nam pozwala.
 • Pamiętaj, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe bez Twojej wiedzy i zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

Udostępnianie danych osobowych innym osobom

 • Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym ubezpieczycielom i / lub profesjonalnym doradcom, o ile jest to zasadnie konieczne do celów uzyskania lubintpolegające na ubezpieczeniu, zarządzaniu ryzykiem, uzyskaniu profesjonalnej porady lub ustanowieniu, dochodzeniu lub ochronie roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym.
 • Transakcje finansowe dotyczące naszej strony internetowej i usług są obsługiwane przez naszych dostawców usług płatniczych, PayPal Holdings, Inc i Stripe. Udostępnimy dane transakcji naszym dostawcom usług płatniczych tylko w zakresie niezbędnym do przetwarzania Twoich płatności, zwrotu takich płatności i rozpatrywania reklamacjiintoraz zapytania dotyczące takich płatności i zwrotów. Informacje o polityce prywatności i praktykach dostawców usług płatniczych można znaleźć na stronie https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full i https://stripe.com/gb/privacy
 • Oprócz konkretnych ujawnień danych osobowych określonych w tej sekcji, możemy ujawnić twoje dane osobowe, jeżeli takie ujawnienie jest konieczne dla spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony twoich istotnych interests lub niezbędne interesy innej osoby fizycznej. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe, jeżeli takie ujawnienie jest konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym.

Intmiędzynarodowe przekazywanie Twoich danych osobowych

 • W tej sekcji podajemy informacje o okolicznościach, w których dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 • Hosting naszej strony internetowej znajduje się w Wielkiej Brytanii.

Zarządzanie usługami danych

 • W tej sekcji opisano, w jaki sposób GrabzIt obsługuje dane w naszych czterech głównych usługach i narzędziach, w tym:
  • Interfejs API, który został zaprojektowany, aby umożliwić aplikacjom (czyli komunikację między komputerami) konwersję adresów URL lub HTML into obraz, dokument PDF, dokument Word, CSV, arkusz kalkulacyjny Excel, JSON lub wyrenderowany dokument HTML. W tym celu żądane wejście jest ładowane into zautomatyzowana przeglądarka i wszelkie transformacje, których pragnie użytkownik, są stosowane, po czym są konwertowane. Wynik jest następnie automatycznie zwracany do aplikacji za pośrednictwem haka internetowego, pobierania po zakończeniu konwersji lub automatycznego transferu do strony trzeciej, takiej jak DropBox lub Amazon S3. W zależności od fizycznej lokalizacji Ciebie lub wyznaczonej strony otrzymującej, to zautomatyzowane działanie może oznaczać, że dane osobowe zostaną przesłane intgranica międzynarodowa i poza Wielką Brytanią i / lub Unią Europejską. Przechwytywania są buforowane na serwerze, na którym zostały utworzone. Jak długo przechwytywanie będzie buforowane, zależy od pakietu użytkownika. Bezpłatne zdjęcia użytkowników są przechowywane w pamięci podręcznej przez trzydzieści minut, użytkownicy początkowi - trzy godziny, użytkownicy profesjonalni - sześć godzin, użytkownicy biznesowi i korporacyjni - dwanaście godzin. Jednak użytkownik ma również możliwość zmiany tej długości z maksymalnej zdefiniowanej dla jego pakietu do zera minut. Dajemy również użytkownikom możliwość szyfrowania ich przechwytywania.
  • Narzędzie do zrzutów ekranu, przeznaczone do regularnego wykonywania i archiwizowania zrzutów ekranu, adresów URL, które użytkownik chciałby śledzić, można następnie zapisać w obrazie, dokumencie PDF, dokumencie Word, CSV, arkuszu kalkulacyjnym Excel, JSON lub wyrenderowanym formacie dokumentu HTML. Wynik można następnie wysłać do osoby trzeciej lub wysłać e-mailem do użytkownika po zrobieniu zrzutu ekranu lub tylko zarchiwizować. Przechwytywania bezpłatnych użytkowników są przechowywane w pamięci podręcznej przez trzydzieści minut, ale nie są archiwizowane. Użytkownicy z pakietem Entry są zapisywani w pamięci podręcznej przez sześć miesięcy, użytkownicy z pakietem Professional są archiwizowani przez jeden rok Business, dwa lata, a Enterprise trzy lata, cała archiwizacja jest wykonywana w zasobniku z kopią zapasową udostępnioną przez Stackpath w USA. Metadane dotyczące zadania narzędzia do zrzutów ekranu są przechowywane w bazie danych w Wielkiej Brytanii.
  • Skrobak sieciowy, jest przeznaczony do pobierania adresu URL z wyodrębnianiem danych ze strony internetowej, którą jest użytkownik interested in. Można to następnie wysłać do lokalizacji innej firmy, wysłać e-mailem użytkownika lub dane przekazane do aplikacji. Wyniki skrobania stron internetowych są przechowywane na serwerze w pliku zip na serwerze skrobaka przez 48 godzin, zanim zostaną usunięte. Metadane o skrobaniu internetowym są przechowywane w bazie danych w Wielkiej Brytanii.
  • Analizator witryny, śledzi wydajność adresu URL przechowując dane o tym, jak działa adres URL, takie jak czas ładowania, problemy z witryną itp., Wraz ze zrzutem ekranu adresu URL. Statystyki na stronie są przechowywane w bazie danych w Wielkiej Brytanii wraz z małym zrzutem ekranu strony. Jest to zachowane do momentu usunięcia strony internetowej z narzędzia przez użytkownika.

Zatrzymywanie i usuwanie danych osobowych

 • W tej sekcji określono nasze zasady i procedury dotyczące zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi dotyczącymi zatrzymywania i usuwania danych osobowych.
 • Dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu, nie mogą być przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub do tych celów.
 • Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe, chyba że zostanie spełniony co najmniej jeden z poniższych kryteriów:
  1. użytkownik zaprzestał korzystania z usług GrabzIt's Limited na sześć miesięcy, chyba że użytkownik wcześniej zakupił subskrypcję.
  2. użytkownik wskazał, że chce usunąć swoje konto w strona konta.
  3. użytkownik złamał nasze Regulamin.
 • Niezależnie od innych postanowień niniejszego rozdziału, możemy przechowywać Twoje dane osobowe, jeżeli takie zatrzymanie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich istotnych interests lub niezbędne interesy innej osoby fizycznej.

Poprawki

 • Możemy aktualizować tę politykę od czasu do czasu, publikując nową wersję na naszej stronie.
 • Powinieneś od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z wszelkich zmian w tych zasadach.
 • Powiadomimy Cię o istotnych zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Twoje prawa

 • W tej sekcji podsumowaliśmy prawa przysługujące ci na mocy prawa o ochronie danych. Niektóre prawa są złożone i nie wszystkie szczegóły zostały zawarte w naszych podsumowaniach. W związku z tym należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami i wytycznymi organów regulacyjnych, aby uzyskać pełne wyjaśnienie tych praw.
 • Główne prawa wynikające z przepisów o ochronie danych to:
  1. prawo dostępu;
  2. prawo do sprostowania;
  3. prawo do usunięcia;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  6. prawo do przenoszenia danych;
  7. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego; i
  8. prawo do wycofania zgody.
 • Masz prawo do potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a tam, gdzie to robimy, dostępu do danych osobowych, wraz z pewnymi dodatkowymi informacjami. Te dodatkowe informacje obejmują szczegółowe informacje o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych oraz o odbiorcach danych osobowych. Zapewniając, że prawa i wolności innych osób nie zostaną naruszone, dostarczymy Ci kopię twoich danych osobowych. Pierwszy egzemplarz zostanie dostarczony bezpłatnie, ale dodatkowe kopie mogą podlegać rozsądnej opłacie. Możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, odwiedzając stronę strona konta po zalogowaniu into nasza strona internetowa.
 • Masz prawo do sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych na Twój temat into uwzględnić cele przetwarzania, aby uzupełnić wszelkie niekompletne dane osobowe na Twój temat.
 • W niektórych okolicznościach masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Okoliczności te obejmują: dane osobowe nie są już konieczne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane; wycofujesz zgodę na przetwarzanie oparte na zgodzie; sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z pewnymi przepisami obowiązującego prawa o ochronie danych; przetwarzanie odbywa się w celach marketingu bezpośredniego; a dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Istnieją jednak wyłączenia prawa do usunięcia. Ogólne wyłączenia obejmują przypadki, w których przetwarzanie jest konieczne: w celu skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; w celu spełnienia obowiązku prawnego; lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 • W niektórych okolicznościach masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych. Okoliczności te obejmują: kwestionujesz dokładność danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu; nie potrzebujemy już danych osobowych do celów naszego przetwarzania, ale potrzebujesz danych osobowych w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; i sprzeciwiłeś się przetwarzaniu w oczekiwaniu na weryfikację tego sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone na tej podstawie, możemy nadal przechowywać Twoje dane osobowe. Przetwarzamy go jednak tylko w inny sposób: za Twoją zgodą; w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej; lub z ważnych powodów interest.
 • Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas twoich danych osobowych z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją, ale tylko w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest to, że przetwarzanie jest konieczne do: wykonania zadania realizowanego w publiczny interest lub w ramach sprawowania jakiejkolwiek władzy publicznej powierzonej nam; lub cele uzasadnionego interests ścigany przez nas lub przez osobę trzecią. Jeśli zgłosisz taki sprzeciw, przestaniemy przetwarzać dane osobowe, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne uzasadnione podstawy przetwarzania, które zastępują twoje intZastrzeżenia, prawa i wolności lub przetwarzanie mają na celu ustanowienie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych.
 • Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego (w tym profilowanie do celów marketingu bezpośredniego). Jeśli złożysz taki sprzeciw, przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu.
 • Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego z przyczyn publicznych interest.
 • W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  1. zgoda; lub
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia kroków na żądanie przed zawarciem umowy into kontrakt,
  a takie przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, masz prawo do otrzymywania od nas swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie. Prawo to nie ma jednak zastosowania, jeżeli miałoby to niekorzystny wpływ na prawa i wolności innych osób.
 • Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych, masz prawo do złożenia skargiint z organem nadzorczym odpowiedzialnym za ochronę danych. Możesz to zrobić w państwie członkowskim UE, w którym ma miejsce zwykłego pobytu, w miejscu pracy lub w miejscu domniemanego naruszenia.
 • W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania naszych danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym czasie. Wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem.
 • Możesz skorzystać ze swoich praw w odniesieniu do swoich danych osobowych w drodze pisemnego powiadomienia.

O ciasteczkach

 • Plik cookie to plik zawierający identyfikator (a string liter i cyfr), które są wysyłane przez serwer sieciowy do przeglądarki internetowej i przechowywane przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera.
 • Pliki cookie mogą być "stałymi" plikami cookie lub "sesyjnymi" plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do daty ich wygaśnięcia, chyba że zostaną usunięte przez użytkownika przed upływem daty wygaśnięcia; Z drugiej strony sesyjny plik cookie wygasa po zakończeniu sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa zostanie zamknięta.
 • Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkownika, ale przechowywane przez nas dane osobowe użytkownika mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskanymi z plików cookie.

Pliki cookie, których używamy

 • Używamy plików cookie do następujących celów:
  1. uwierzytelnianie - używamy plików cookie do identyfikacji użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej i przeglądania naszej strony internetowej (pliki cookie wykorzystywane w tym celu to: GrabzIt__Sesja);
  2. status - używamy plików cookie [, aby pomóc nam ustalić, czy jesteś zalogowany into nasza strona internetowa (pliki cookie wykorzystywane w tym celu to: GrabzIt_TimeZone, GrabzIt_NoAssistant i GrabzIt __ *);
  3. bezpieczeństwo - używamy plików cookie jako elementu środków bezpieczeństwa służących do ochrony kont użytkowników, w tym zapobiegania nieuprawnionemu korzystaniu z danych logowania oraz do ogólnej ochrony naszej strony internetowej i usług (pliki cookie wykorzystywane w tym celu to: GrabzIt_Bezpieczne, GrabzIt_Nonce_ *, GrabzIt_a);
  4. analiza - używamy plików cookie, aby pomóc nam w analizie użytkowania i wydajności naszej strony internetowej i usług (pliki cookie wykorzystywane w tym celu to: _ga i _gid);

Pliki cookie używane przez naszych dostawców usług

 • Nasi usługodawcy używają plików cookie, a te pliki cookie mogą być przechowywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny.
 • Używamy Google Analytics do analizy korzystania z naszej strony internetowej. Google Analytics gromadzi informacje na temat korzystania z witryny za pomocą plików cookie. Informacje zebrane na naszej stronie internetowej służą do tworzenia raportów na temat korzystania z naszej strony internetowej. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/. Odpowiednie pliki cookie to: _ga i _gid.
 • Publikujemy Google AdSense intreklamy oparte na erest na naszej stronie internetowej dla tych, którzy byli darmowymi użytkownikami przez co najmniej 30 dni. Są one dostosowane przez Google do twoich potrzeb interests. Aby ustalić swój interests, Google będzie śledzić twoje zachowanie na naszej stronie internetowej i na innych stronach internetowych za pomocą plików cookie. Możesz przeglądać, usuwać lub dodawać intkategorie erest związane z przeglądarką, odwiedzając: https://adssettings.google.com. Możesz również zrezygnować z pliku cookie sieci partnerskiej AdSense przy użyciu tych ustawień lub korzystając z mechanizmu rezygnacji z wielu ciasteczek Network Advertising Initiative pod adresem: http://optout.networkadvertising.org. Jednak te mechanizmy rezygnacji same wykorzystują pliki cookie, a jeśli usuniesz pliki cookie z przeglądarki, rezygnacja nie będzie możliwaintained. Aby upewnić się, że rezygnacja ma miejsceintJeśli chodzi o konkretną przeglądarkę, możesz rozważyć użycie wtyczek do przeglądarki Google dostępnych pod adresem: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

Zarządzanie plikami cookie

Nasze szczegóły

 • Ta strona jest własnością i jest zarządzana przez GrabzIt Limited.
 • Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym 10670044, a nasza siedziba znajduje się pod adresem 63/66 Hatton Garden, Fifth Floor Suite 23, Londyn, EC1N 8LE, Wielka Brytania.
 • Nasze główne miejsce prowadzenia działalności to 63/66 Hatton Garden, Fifth Floor Suite 23, Londyn, EC1N 8LE, Wielka Brytania.
 • Możesz skontaktować się z nami:
  1. pocztą na podany powyżej adres pocztowy;
  2. korzystając z naszej strony internetowej w formularz kontaktowy;
  3. przez telefon, na +44 20 3468 1854

Inspektor ochrony danych

 • Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych to: Dominic Skinner, 63/66 Hatton Garden, Fifth Floor Suite 23, Londyn, EC1N 8LE, Wielka Brytania.
 • GrabzIt Limited jest obecnie zarejestrowany w Wielkiej Brytanii jako płatnik w biurze komisarza ds. Informacji („ICO”) (numer: ZA562571).

Ostatnia aktualizacja: 17th z maja 2021