Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Do GrabzIt dodano nową stronę internetową do interfejsu API wideo

Październik 02 2023

Stworzyliśmy nową stronę internetową do API wideo, która jest obecnie dostępna do testów alfa. Więc co to robi? Krótko mówiąc, może przechwycić stronę internetową w określonym czasie, a nie migawkę i zwrócić Ci krótki film. Dzięki temu możesz zobaczyć zmiany na stronie internetowej, takie jak zmiana obrazów, odtwarzanie filmów i tak dalej.

Do tej pory udostępnialiśmy je jedynie na stronie REST API maszyn ciężkich JavaScript API. Jedynymi naprawdę konfigurowalnymi opcjami są czas trwania i liczba klatek na sekundę.

Oto przykładowe wywołanie:

https://api.grabz.it/services/convert?key=[App Key]&format=mp4&url=https://www.bbc.co.uk/&fps=1&duration=10

Chcielibyśmy usłyszeć swoją opinię, czy uważasz, że jest to przydatne API i czy uważasz, że czegoś mu brakuje? Ponieważ nie chcemy dalej rozwijać tego interfejsu API, jeśli go nie ma interest.

Zobacz najnowsze posty na blogu