Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Określanie rozmiaru stron PDF podczas kierowania na elementy HTML

20 lutego 2019

Pierwotnie, zanim wprowadziliśmy ostatnie aktualizacje kierowania elementów HTML w formacie PDF, wynikowy rozmiar strony PDF był taki sam jak docelowego elementu HTML. Dzieje się tak, ponieważ nie znaleźliśmy niezawodnego sposobu na wyodrębnienie samego celu z pliku PDF poza przycięciem wszystkiego poza elementem HTML.

Jednak po wielu pracach udało nam się zapewnić docelowy element HTML wraz z marginesami wokół niego, a jednocześnie być kompatybilnym z naszym systemem szablonów. Zezwalanie użytkownikom na określanie nagłówków i stopek po raz pierwszy podczas korzystania z tej funkcji.

Niestety, szybko stało się jasne, że podczas korzystania z funkcji docelowej wystąpiła kolejna niekonsekwencja. Ignorowano parametry związane z orientacją i rozmiarem strony. Dzieje się tak dlatego, że zasadniczo w pliku PDF używany jest nowy specjalny rozmiar strony, podczas gdy funkcja docelowa działa w ten sam sposób w naszym interfejsie API przechwytywania obrazów, ponieważ jest oparta na dokumentach, prawdopodobnie powinna być zgodna z naszym interfejsem API DOCX, gdyby docelowy kod HTML element pojawi się na górze wynikowego dokumentu.

Dlatego zmieniliśmy sposób działania tej funkcji, tworząc stronę PDF o żądanym rozmiarze i orientacji, z docelową treścią wyświetlaną w lewym górnym rogu, zgodnie z API DOCX.

Zobacz najnowsze posty na blogu