Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Określanie rozmiaru stron PDF podczas celowania w elementy HTML

20 lutego 2019

Pierwotnie, zanim dokonaliśmy ostatnich aktualizacji kierowania elementów HTML w PDF, wynikowy rozmiar strony PDF był taki sam jak docelowy element HTML. Wynika to z faktu, że nie mogliśmy znaleźć wiarygodnego sposobu na wyodrębnienie tylko celu z pliku PDF oprócz przycięcia wszystkiego innego poza elementem HTML.

Jednak po wielu pracach udało nam się dostarczyć ukierunkowany element HTML z marginesami wokół niego, a jednocześnie zachować zgodność z naszym systemem szablonów. Zezwalanie użytkownikom na określenie nagłówków i stopek po raz pierwszy podczas korzystania z tej funkcji.

Niestety wkrótce stało się jasne, że podczas korzystania z funkcji docelowej wystąpiła kolejna niespójność. Parametry związane z orientacją i rozmiarem strony były ignorowane. Wynika to z faktu, że zasadniczo używany jest nowy specjalny rozmiar strony dla pliku PDF, podczas gdy funkcja docelowa działa w ten sam sposób w naszym interfejsie API do przechwytywania obrazu, ponieważ jest oparta na dokumentach, prawdopodobnie powinna być spójna z naszym interfejsem API DOCX, gdyby docelowy HTML element pojawia się u góry wynikowego dokumentu.

Zmieniliśmy więc sposób działania tej funkcji, aby utworzyć stronę PDF o żądanym rozmiarze i orientacji, z ukierunkowaną treścią wyświetlaną w lewym górnym rogu, zgodną z interfejsem API DOCX.

Zobacz najnowsze posty na blogu