Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Pobierz GrabzIt's Ruby Gem

Ruby API

Pobierz najnowszą wersję GrabzIt Ruby Gem klikając przycisk poniżej! Ta biblioteka wymaga Rubin 1.9.2 +. Ta biblioteka jest również objęta otwartym oprogramowaniem Licencja MIT, więc możesz go używać i modyfikować w dowolny sposób.

Oprócz GrabzIt Ruby Gem plik do pobrania zawiera także aplikację demonstracyjną. Demo może tworzyć pliki PDF i obrazy z HTML lub wykonując zrzuty ekranu ze stron internetowych. Dodatkowo demo konwertuje filmy online into animowane pliki GIF.

Pobierz teraz


Alternatywna metoda dla aplikacji Railsowej

Po prostu dodaj następujący kod do Gemfile aplikacji Railsowej:

gem 'grabzit'

Następnie w wierszu poleceń przejdź do katalogu głównego aplikacji railsowej, a następnie użyj polecenia „instalacja pakietu”, aby automatycznie pobrać i zainstalować klejnot z Internet.


Ta biblioteka kodów jest całkowicie otwarta! Jeśli chcesz wyświetlić lub poprawić kod źródłowy, możesz go znaleźć GitHub.