Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Pobierz GrabzIt's Ruby Gem

Ruby API

Pobierz najnowszą wersję Rubinowy klejnot GrabzIt klikając przycisk poniżej! Ta biblioteka wymaga Rubin 1.9.2 +. Ta biblioteka jest również objęta otwartym oprogramowaniem Licencja MIT, więc możesz go używać i modyfikować w dowolny sposób.

Oprócz GrabzIt Ruby Gem pobieranie zawiera również demonstracyjną aplikację internetową. Demo może tworzyć pliki PDF i obrazy z HTML lub robić zrzuty ekranu stron internetowych. Dodatkowo demo konwertuje filmy on-line into animowane pliki GIF.

Pobierz teraz


Alternatywna metoda dla aplikacji Rails

Po prostu dodaj następujący kod do Gemfile swojej aplikacji Rails:

gem 'grabzit'

Następnie w wierszu poleceń przejdź do katalogu głównego aplikacji Rails, a następnie użyj polecenia „bundle install”, aby automatycznie pobrać i zainstalować klejnot z Internet.


Ta biblioteka kodów jest całkowicie otwarta! Jeśli chcesz wyświetlić lub poprawić kod źródłowy, możesz go znaleźć GitHub.