Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Handler with Ruby

Ruby API

Opis

Masz problemy z debugowaniem programu obsługi? Spróbuj Narzędzie do testowania obsługi wywołania zwrotnego.

Opisany tu moduł obsługi przetwarza wywołania zwrotne z serwisu internetowego zrzutu ekranu GrabzIt. Adres URL tej procedury jest przekazywany do GrabzIt w pliku callBackURL parametr save Metoda. Jednak ta technika zadziała tylko wtedy, gdy program obsługi jest dostępny za pośrednictwem Internet.

Następujące parametry są przekazywane do modułu obsługi jako parametry GET.

Jeśli chcesz zablokować cały dostęp do modułu obsługi, oprócz GrabzIt, użyj tego technika bezpieczeństwa.

Przykład

Pamiętaj, że to wywołanie zwrotne nie będzie działać, jeśli aplikacja znajduje się na komputerze lokalnym.

Ten przykład pokazuje, jak można zaimplementować moduł obsługi GrabzIt Ruby. Przechwytuje pięć parametrów przekazanych mu z usługi GrabzIt, w tym unikalny identyfikator zrzutu ekranu, który jest przekazywany do get_result Metoda.

Ta metoda następnie zwraca zrzut ekranu, który jest saved w katalogu zrzutów ekranu. Jednak jeśli a nil wartość jest zwracana z get_result metoda oznacza, że ​​wystąpił błąd.

require 'grabzit'

class HandlerController < ApplicationController
 def index
	 message = params[:message]
	 customId = params[:customid]
	 id = params[:id]
	 filename = params[:filename]
	 format = params[:format]
   targetError = params[:targeterror]
	 
	 grabzItClient = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")%>")
	 result = grabzItClient.get_result(id)
	 
	 if result == nil
	     return
	 end

	 # Ensure that the application has the correct rights for this directory. 
	 screenshot = File.new("public/screenshots/"+filename, "wb")
	 screenshot.write(result)
	 screenshot.close 
 end
end