Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Konwertuj wideo online na animowane pliki GIF za pomocą Ruby

Ruby API

Skorzystaj z tych typowych wskazówek, aby rozpocząć konwersję filmów online na animowane pliki GIF GrabzIt's Ruby API. Jednak zanim zaczniesz, pamiętaj, że po wywołaniu url_to_animation metoda save or save_to należy wywołać metodę, aby przechwycić wideo.

Podstawowe opcje

Jedynym wymaganym parametrem jest adres URL MP4, AVI lub innego wideo online do konwersji into animowany GIF.

grabzItClient.url_to_animation("http://www.example.com/video.avi")
# Then call the save or save_to method

Konwertuj wideo Vimeo lub YouTube na animowane pliki GIF

GrabzIt's Ruby API może również konwertować wideo Vimeo lub YouTube bezpośrednio na animowane pliki GIF, wystarczy podać adres URL strony, na której pojawia się wideo Vimeo lub YouTube, a wideo w nim zawarte zostanie przekonwertowane into animowany GIF. Ponieważ jednak usługa ta opiera się na witrynie innej firmy, nie można zagwarantować, że będzie działać dla każdego filmu.

grabzItClient.url_to_animation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw")
# Then call the save or save_to method

Niestandardowy identyfikator

Możesz przekazać niestandardowy identyfikator into setCustomId metoda AnimationOptions Klasa, jak pokazano poniżej, ta wartość jest następnie zwracana do programu obsługi Ruby GrabzIt. Na przykład ten niestandardowy identyfikator może być identyfikatorem bazy danych, umożliwiając powiązanie animowanego pliku GIF z określonym rekordem bazy danych.

grabzItClient = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")

options = GrabzIt::AnimationOptions.new()
options.customId = "123456"

grabzItClient.url_to_animation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", options)
# Then call the save method
grabzItClient.save("http://www.example.com/handler/index")

Uchwyć pojedynczą klatkę z filmu

Aby przechwycić pojedynczą klatkę z filmu, musisz ustawić czas trwania i liczbę klatek na sekundę na 1. Następnie można uzyskać wymaganą ramkę, ustawiając parametr pozycji początkowej.

grabzItClient = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")

options = GrabzIt::AnimationOptions.new()
options.framesPerSecond = 1
options.duration = 1
options.start = 3

grabzItClient.url_to_animation("http://www.example.com/video.avi", options)
# Then call the save or save_to method
grabzItClient.save_to("result.gif")