Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Zrób zrzut ekranu strony mobilnej z Ruby

Ruby API

Połączenia GrabzIt Ruby API zapewnia możliwość robienia zrzutów ekranu z mobilnych wersji stron internetowych, jednak nie wszystkie strony mają specjalne wersje mobilne, więc może nie działać we wszystkich okolicznościach. Zrzut ekranu z urządzenia mobilnego można zażądać zarówno dla zrzutów obrazu i plików PDF, jak i podczas wyodrębniania tabel.

Aby to zrobić, musisz przekazać 1 do requestAs metoda obiektu opcji podczas tworzenia obraz, PDF or stół, jak pokazano niżej. Spowoduje to żądanie wersji mobilnej docelowej witryny.

Aby uzyskać bardziej autentyczny zrzut ekranu z telefonu komórkowego, dobrym pomysłem jest również przekazanie do przeglądarki standardowej szerokości przeglądarki mobilnej browserWidth lub jeśli tworzysz plik PDF, wybierz mniejszy rozmiar strony.

options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.format = "png"
options.browserWidth = 320
options.width = 256
options.height = 256
options.requestAs = 1

grabzItClient = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzItClient.url_to_image("https://www.tesla.com", options)
grabzIt.save("http://www.example.com/handler/index")